Zeposia® (ozanimod) – Selektiv S1P-modulator
för RRMS-patienter i första linjen

ZEPOSIA® är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande
multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller
bilddiagnostiska fynd.³

Godkänt läkemedel vid skovvis förlöpande MS

Selektiv S1P-modulator med signifikant bättre effekt än Avonex (interferon beta-1a)*1,2

Färre avbrott på grund av biverkningar jämfört med Avonex (interferon beta-1a)**1,2

Kan sättas in redan i första linjen3

Enkel administrering – en gång dagligen peroralt3

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 5 ggr/år. Du får senaste nytt om ZEPOSIA® samt information kring utbildningstillfällen, t.ex. webinars.

Prenumerera

Läs Tidigare Utskick

*Årlig skovfrekvens (ARR) p<0.0001, minskning av antalet nya eller förstorade T2-lesioner p<0.0001, minskning av antalet GdE-lesioner p<0.0001 i SUNBEAM-studien¹ och p<0.0006 i RADIANCE-studien², minskning i helhjärnevolym p<0.0001, volymminskning i grå hjärnsubstans i kortex och thalamus nominellt p<0.0001 i SUNBEAM-studien¹ och nominellt p<0.0004 i RADIANCE-studien²

**2.9% jämfört med 3.6% i SUNBEAM-studien¹ och 3.0% jämfört med 4.1% i RADIANCE-studien²

MS-patienter kan förutom kroppsliga symtom, lesioner och hjärnatrofi även tidigt drabbas av kognitiva symtom.⁴⁻⁷ Skadorna på det centrala nervsystemet ackumuleras över tid, vilket gör att progressionen ofta sker obemärkt.

Tidig insättning av effektiv sjukdomsmodifierande behandling kan påverka sjukdomsförloppet positivt på lång sikt och fördröja progressionen från RRMS till SPMS.⁹

ZEPOSIA® är en ny selektiv S1P-modulator som binder till receptorerna S1P₂ och S1P₅. I två kliniska fas III-studier, SUNBEAM och RADIANCE Part B, visade ZEPOSIA® en signifikant bättre effekt jämfört med Avonex (interferon beta-1a) med avseende på traditionella effektmått som ARR, T2- och GdE-lesioner samt nya effektmått som helhjärnevolym och volymförändringar i grå hjärnsubstans i kortex och thalamus.*¹,²

ZEPOSIA® hade färre avbrott på grund av biverkningar jämfört med Avonex (interferon beta-1a)** och den totala frekvensen av allvarliga infektioner var likartad med Avonex (interferon beta-1a).***¹⁻³ Start av behandling kan påbörjas utan övervakning vid dosering för majoriteten av patienterna. Övervakning vid första dosering rekommenderas endast för högriskpatienter med vissa kända kardiovaskulära tillstånd.³

ZEPOSIA® kan sättas in redan i första linjen vid RRMS och är enkelt att använda – kapslarna tas en gång dagligen.¹⁻³

ZEPOSIA medicinsk förpackning
ZEPOSIA medicinsk förpackning

*Årlig skovfrekvens (ARR) p<0.0001, minskning av antalet nya eller förstorande T2-lesioner p<0.0001, minskning av antalet GdE-lesioner p<0.0001 i SUNBEAM-studien¹ och p<0.0006 i RADIANCE-studien², minskning i helhjärnevolym p<0.0001, volymminskning i grå hjärnsubstans i kortex och thalamus nominellt p<0.0001 i SUNBEAM-studien¹ och nominellt p<0.0004 i RADIANCE-studien²
**2.9% jämfört med 3.6% i SUNBEAM-studien¹ och 3.0% jämfört med 4.1% i RADIANCE-studien²
***1% för ZEPOSIA® och 0.8% för Avonex (interferon beta-1a)

Läs mer om och ladda hem ZEPOSIA®s utbildningsmaterial på FASS

Till fass.se

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 5 ggr/år. Du får senaste nytt om ZEPOSIA® samt information kring utbildningstillfällen, t.ex. webinars.

Prenumerera

Läs Tidigare Utskick

Referenser

  1. Comi G et al. Lancet Neurol. 2019;18(11):1009–1020.
  2. Cohen JA et al. Lancet Neurol. 2019;18(11):1021–1033.
  3. ZEPOSIA® produktresumé, www.fass.se
  4. DiGiuseppe G et al. Int J MS Care. 2018;20(4):153–157.
  5. Amato MP et al. Mult Scler. 2010;16(12):1474–1482.
  6. Azevedo CJ et al. Ann Neurol. 2018;83(2):223–234.
  7. Eshaghi et al. Brain. 2018;141(6):1665–1677.
  8. Cree BAC et al. Ann Neurol. 2019;85(5):653–666.
  9. Brown JWL et al. JAMA. 2019;321(2):175–187.