Så fungerar ZEPOSIA® (Ozanimod)

ZEPOSIA® ger signifikant klinisk effekt både vid induktion och underhållsbehandling jämfört med placebo¹.

Fyra av fem patienter som uppnådde klinisk respons efter 10 veckor fullföljde studien på 52 veckor¹.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten hos ozanimod utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska multicenterstudier [TRUENORTH I (induktionsperiod) och TRUENORTH M (underhållsperiod)] hos vuxna patienter, 18-75 år, med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. TRUENORTH I inkluderade patienter som randomiserades 2:1 till ozanimod 0,92 mg eller placebo. Induktionsperioden på 10 veckor (TRUENORTH I) följdes av en ny randomisering innan en 42 veckor lång underhållsperiod (TRUENORTH M) under totalt 52 veckors behandling. Ozanimod administrerades som monoterapi (dvs utan samtidig användning av biologiska läkemedel och icke-kortikosteroidimmunosuppressiva medel) för UC.1

ZEPOSIA® - klinisk respons och klinisk remission

(primär endpoint)
(3-komponents Mayo-score; ITT-population, icke-respondenter inkluderade)1,2

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 5 ggr/år. Du får senaste nytt om ZEPOSIA® samt information kring utbildningstillfällen, t.ex. webinars.

Prenumerera

Läs Tidigare Utskick

ZEPOSIA® - klinisk respons och klinisk remission
ZEPOSIA® - klinisk respons och klinisk remission

True North - Fas-3 studie

Här finner ni våra publicerade fas-3 data

Läs studien

Referenser

  1. Sandborn W et al. Ozanimod as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2021;385(14):1280-91