Utbildning & webinar

Här finner du våra tidigare utbildningar och webbföreläsningar.

Venös tromboemboli och IBD

Webbföreläsning med Anders Själander, Professor, ÖL, Umeå Universitet, Sundsvalls Sjukhus

Satellitsymposiet vid Gastrodagarna
2023

Fler behandlingsalternativ: vilken plats har S1P modulatorer
vid ulcerös kolit?